Parkering

I Grankulla finns bostads- och gästparkeringsplatserna i första hand på fastigheternas egna gårdar och parkeringsplatser. Staden ordnar parkering för offentliga tjänster som hälsostationen, skolor, myndigheter och idrottsplatser. Allmän parkering och affärsparkering finns i vissa fall längs med gatorna. I centrum är finns köpcentrets parkeringsplatser på köpcentrets tak och framför köpcentrumet. Infartsparkeringarna ligger vid tågstationerna och har 12h tidsbegränsning.

Inom stadens gatunät och de fastigheter staden äger gäller vissa begränsningar för parkering, t.ex. förbud att parkera och stanna eller tidsbegränsningar. Parkeringsförbuden är placerade huvudsakligen längs huvudgatorna eller på platser där parkering utgör en risk för trafiksäkerheten eller stör underhållet. Det finns tidsbegränsningar på platser där det är viktigt att säkerställa att det finns tillräckligt med platser under en viss tidpunkt.

Polisen övervakar parkeringen i Grankulla och 1.1.2021 påbörjades den kommunala parkeringövervakningen i Grankulla, i samarbete med Esbo stad. Anmälningar gällande felparkering kan man skicka rakt till Esbo stad https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi

Parkeringsförbud utmärks med skylt Parkering förbjudet eller med skylten om parkeringsförbudsområde nedan. Parkering förbjudet -skylten används på flera områden tillsammans med tilläggstavlor gällande information om tidsbegränsningar och giltighetstider. 

Parkeringsförbudsområde
Skylten för parkeringsförbudsområde används för att minska antalet trafikskyltar i områden med bara några få ingångspunkter (t.ex. en stadsdel). Förbudet gäller parkering inom hela området. Parkeringsförbudet sitter ofta på samma stolpe som hastighetsbegränsningsskylten.


Gatuparkering

Gatuparkering är vanligtvis endast tillåtet på platser märkta med trafikskyltar.
Gatuparkering är gratis. Parkeringsplatser är märkta med blåa P-skyltar och gatumålade parkeringsplatser.