Pysäköinti

Kauniaisissa asukas- ja vieraspysäköinnin paikat osoitetaan ensisijaisesti talojen pihoilta ja pysäköintiin tarkoitetuilta alueilta. Vastaavasti kaupunki on järjestänyt julkisten palveluiden, kuten terveyskeskuksen, koulujen, virastojen ja liikuntapaikkojen pysäköinnin. Yleinen pysäköinti ja asiointipysäköinti on joissain tapauksissa järjestetty katualueella. Keskustassa ostoskeskuksen pysäköintipaikat sijoittuvat kauppakeskuksen katolle sekä edessä olevalle pysäköintialueelle. Liityntäpysäköinti on osoitettu asemien liityntäpysäköintialueille, joissa on 12 h aikarajoitus.

Kaupungin katuverkolla ja kau­pun­gin omistamilla kiinteistöillä on pysäköintiin liittyviä rajoituksia, ku­ten pysäköinti- ja pysähtymiskieltoja tai aikarajoituksia. Pääosin pysäköintikieltoja on pääkatujen varsilla tai pai­kois­sa, joissa pysäköinti vaarantaa liikenneturvallisuutta tai haittaa kun­nos­sa­pi­toa. Aikarajoituksia on paikoilla, joissa on tärkeä taata paikkojen riit­tä­vyys tiettynä ajankohtana.

Kaupungin alueella poliisi valvoo katualueiden pysäköintiä, jonka lisäksi kunnallinen pysäköinninvalvonta aloitti Kauniaisissa 1.1.2021. Valvontaa suorittaa Espoon kaupungin pysäköinninvalvojat. Pysäköintiin liittyviä ilmoituksia väärinpysäköinnistä voi lähettää suoraan Espoon kaupungin palautesivuilla https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi

Pysäköintikielto merkitään Pysäköinti kielletty tai alla olevalla pysäköintikieltoalue -liikennemerkeillä. Pysäköinti kielletty -merkkiä käytetään monilla alueilla aikarajoitus ja voimassaoloaika -lisäkilven kanssa.

Alueellinen pysäköintikielto

Alueellista pysäköintikieltoa käytetään liikennemerkkien määrän vähentämiseksi alueilla, joille on vain muutama sisääntulokohta (esim. kaupunginosa). Kielto koskee pysäköintiä tämän alueen sisäpuolella. Aluepysäköintikielto on usein samassa tolpassa nopeusrajoitusmerkin kanssa.

Kadunvarsipysäköinti

Kadunvarsipysäköinti on yleensä sallittu vain liikennemerkeillä osoitetuissa paikoissa
Kadunvarsipysäköinti on maksutonta. Pysäköintipaikat osoitetaan pääasiassa sinisillä P-merkeillä ja katuun maalattavilla pysäköintiruuduilla.