Staden hyr ut torgplatser i centrum av Grankulla. Torgplatserna finns på Thurmansplatsen. Det finns sammanlagt 15 platser, av vilka 8 kan hyras per månad och 7 kan hyras per dag. Alla torgplatserna är 4 m x 4 m. Torgverksamheten har tillgång till eldistribution.

Torgplatserna hyrs ut enligt en taxa som har fastställts av samhällstekniska utskottet. Närmare information om taxan, uthyrningsvillkoren och reglerna finns att läsa i avtalet om torgförsäljning samt i reglerna för torget och torgförsäljarna på Thurmansplatsen.

Hur du ansöker om att hyra en torgplats:

  1. Fråga markanvändningens kundtjänst om lediga torgplatser, tfn 050 411 1961 eller maankaytto@kauniainen.fi.
  2. Fyll i ett avtal om torgförsäljning för en ledig plats i god tid före din första dag på torget. Underteckna avtalet, skriv in datum och skicka avtalet till markanvändningsenheten per e-post maankaytto@kauniainen.fi med information om din faktureringsadress.
  3. Markanvändningsenheten sänder en faktura för torgplatsen före hyrestiden börjar.
  4. Du ska också betala fakturan före hyrestiden börjar.