Stadsstyrelsen i Grankulla beslutade 01.10.2018 § 144 att detaljplanen ändras för tomt 3 i kvarter 47 i 4:e stadsdelen (Djäknestigen 2).

Syftet är mer effektiv markanvändning på tomten. I anslutning till det namnges parkområdet intill och samtidigt uppdateras planbeteckningarna och planbestämmelserna som gäller parkområdet.

Det program för deltagande och bedömning som gäller planläggningsarbetet är framlagt från och med 25.4.2019 vid markanvändningsenheten i stadshuset samt på stadens webbplats www.grankulla.fi/Dp231.

Grankulla 25.4.2019

Stadsstyrelsen

Kontakta oss

Minna Penttinen

Markanvändningschef
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning