Hund

Veterinärverksamhet

Stadsveterinärerna vid Esboregionens miljö- och hälsoskydd har mottagningen i Olars. Patientmottagningen baserar sig på tidsbeställning per tel. (09) 8168 4458 må–fr kl. 9–10, du kan också beställa tid via nätet (på finska)

Beträffande jour på annan tid än tjänstetid (vardagar kl. 16–8 samt veckoslut dygnet runt) har Esbo stad avtal med veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Djurskydd

En djurskyddsanmälan kan göras per -post till adressen lainlaakari@espoo.fi.

Berätta kort varför du tycker att en djurskyddsinspektion bör genomföras. Inspektioner utförs t.ex. inte på grund av skällande hundar, utan detta är en ordningsförseelse som övervakas av andra myndigheter. Ur anmälan bör framkomma namn och fullständig adress (även bostadens nummer och vid behov dörrkoden till trappuppgången). Den som gör arnmälan får gärna lämna sina kontaktuppgifter, då kan miljöhälsovården vid nehov be on tilläggsuppgifter. Uppgifter om den som gjort anmälan överlämnas aldrig åt den person som anmälan gäller.

Hittedjur

Esbo stad har ett avtal om transport av påträffade lösa husdjur till Helsingfors djurskyddsförening, som för dem till Löytöeläintalo, som ligger i Vik, Helsingfors (tel. 044 011 0102). Dylika omhändertagna djur hålls i enligheten med djurskyddslagen på smådjurskliniken 15 dagar om inte ägaren avhämtar djuret tidigare.