Främmande invasiv art

Enligt hälsoskyddslagen är den som äger eller innehar en fastighet skyldig att vid behov vidta åtgärder för att från fastigheten utrota skadedjur som t.ex. råttor. Staden bekämpar inte råttor på privat mark, utan skrider till åtgärder om råttor observeras på stadens områden så som lekparker eller på gårdar till fastigheter i stadens ägo.

De preventiva åtgärderna är de vikigaste då man bekämpar råttor

  • Förvara hushållsavfallet i täta kärl och håll avfallsinhägnaden ren. På så vis minskar råttornas tillgång till föda.
  • Kontrollera att kompostkärlet du kompostera bioavfall i är helt och att skadedjur inte kan ta sig in i det.
  • Lägg inget bioavfall eller överflödig frukt- eller bärskörd i trädgårdskomposten. Lägger man tex. en del av höstens rikliga äppelskörd i trädgårdskomposten kan det hända att man samtidigt dukar upp ett buffébord åt råttorna.
  • Skräpa inte ner i omgivningen. Råttor kan söka sig till picnic-rester, grillpapper och matrester som människan lämnat längs vägrenen eller vid friluftsplatser.
  • Håll rent kring och under fåglarnas vinterutfodringsställen och släng absolut inte fågelmaten direkt på marken. Kontrollera även att locket på kärlet du förvara fågelmaten i är tätt slutet så att inga råttor eller möss kan ta sig in i det.

Bekämpning av råttor

  • Fällor. Fällorna bör vara flere till antalet och man bör försäkra sig om att de är ordenligt fastbundna. Lockbetet ska smaka och dofta gott (t.ex. choklad, korv, rökta produkter). Fällorna bör dagligen kontrolleras.
  • Råttgift. Privatpersoner får inte längre köpa och använda råttgift och bör vid dylika fall kontakta professionella skadedjursbekämpare. I huvudstadsregionen finns flere olika företag som genomför bekämpning av skadedjur. En lista över företag som har rätt att använda råttgift finns på Tukes hemsida. 

Staden uppmanar alla fastighetsägare och husbolag att omedelbart skrida till åtgärder ifall det på den egna fastigheten uppdagats råttor. Det lönar sig även att genomföra råttbekämpning i samarbete med grannfastigheterna. Ifall du noterat råttor på ditt husbolags område, meddela då genast om detta åt den egna disponenten

Meddela om råttobservationer

Enstaka råttobservationer i stadsmiljö är normalt och man behöver inte meddela om enskilda observationer åt staden. Upprepade observationer av råttor (t.ex. på en lekplats) lönar det sig ändå att rapportera till staden via Frågor och respons-blanketten.

Mera information on råttbekämpning fås av Esbo regionens miljöhälsovård.