Kasabergets naturskyddsområde grundades 1992 enligt beslut av Nylands länsstyrelse. På området finns bl.a. värdefulla bergiga skogsområden, hassellundar och andra lundar längs en bäck, en myr, flyttblock, ett område som håller på att utvecklas till urskog samt ett värdefullt bergsmassiv. Området är på ca 15 hektar.