Kasabergets naturstig är öppen 24 timmar i dygnet!

Längs naturstigen finns fem tematavlor som berättar om naturen i skogen, på Kasaberget samt Stormossen. Därtill finns det sex raststolpar vars närmiljö presenteras i det separata guidehäftet samt via QR-koder på stolparna. Naturstigen går huvudsakligen längs motionsslingan, men gör också en avstickare upp till Kasaberget samt till naturskyddsområdet. Det tar ca 1 timme att i lugn och ro bekanta sig med med den ca 3 km långa naturstigen.

De vackra naturbilderna på tavlorna och i häftet är gjorda av illustratör Sanna Pelliccioni.

Längs motionsslingan är naturstigen tillgänglig för alla, men upp till Kasabergets topp tar man sig längs med skogsstigar. Du kan ta en genväg från infotavla nummer 6 till infotavla nummer 9 genom att följa motionsslingan.

Start från Grankullasidan: Motionsslingan mellan Kasabergsvägen 1 och 3.

Start från Esbosidan: Byängsvägen 18 > gångtunneln under Åbo motorväg > motionsslingan till höger upp mot Kasabergsområdet.

Du kan även bekanta dig med naturstigens rutt samt stigens informationstavlorn via stadens karttjänst. Öppna länken och bekanta dig med Kasabergets natur.

Myra
Myra ritad av Sanna Pelliccioni.