Hur handla vid eventuella miljöolyckor?

  1. När t.ex. en oljeolycka inträffar ska den vars oljan är vidta preliminära bekämpningsåtgärder och underrätta nödcentralen om olyckan.

2. Nödcentralen tillkallar det regionala räddningsverket (Västra Nyland) till platsen.

3. Räddningsverket vidtar nödvändiga bekämpningsåtgärder för att förhindra och begränsa skadan. Därefter görs en bedömning av situationen. Vid en oljeolycka innebär situationsbedömningen alltid åtgärder för att reda ut om marken blivit förorenad.

Pöljedroppe på vatten
Redan några droppar olja kan färga vattenytan i regnbågens alla färger.

4. Räddningsverket eller fastighetsinnehavaren informerar miljömyndigheten (stadens miljömyndighet eller NTM-centralen) om olyckan och genomförda åtgärder. Vid en oljeolycka kan även t.e.x fastighetens ägare informera stadens miljömyndighet direkt.

Observera, att man vid akuta miljöolyckor alltid först ska kontakta nödcentralen på numret 112.

5. NTM -centralen är den myndighet som fungerar som sakkunnig särskilt när det gäller att bedöma orsakerna till en skada och konsekvenserna av den samt då det gäller fortsättningsåtgärder som ska vidtas.

Uppgifter om Nylands NTM-centrals kontaktpersoner vid miljöolyckor- och skador samt exceptionella situationer hittas via länken nedan (under tjänstetid):