Grankulla har som mål att bli en klimatneutral stad senast 2035 och har som ett stöd för detta arbete sammanställt en resurssmart färdplan. Färdplanen styr stadsborna mot ett mer klimatneutralt liv, bidrar till att förebygga utarmning av mångfalden i naturen samt till att minska förbrukningen av naturresurser till en globalt hållbar nivå. Utöver dessa innehåller färdplanen andra mått och steg som bland annat ska främja de övriga miljömålen kring hållbar utveckling.

På Klimatneutrala Grani -sidorna hittar du ett mer omfattande infopaket om stadens klimatarbete.

Logo för stadens klimatarbete