Kauniaisten tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Tätä työtä ohjaa resurssiviisauden tiekartta. Hiilineutraalisuuden lisäksi tavoitteena on vähentää luonnonvarojen kulutusta kestävälle tasolle ja turvata kaupungin tärkeitä luontoarvoja sekä ehkäistä luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Resurssiviisauden tiekartan tavoitteet liittyvät muun muassa liikkumiseen, energian kulutukseen ja tuotantoon rakennuksissa, ruokaan ja luonnonvarojen kulutukseen sekä viherympäristöihin ja kaupunkirakenteeseen. Tiekartan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan tekoja ja yhteistyötä kaikilta kaupungin toimijoilta: kaupunkiorganisaatiolta, asukkailta, yrityksiltä ja yhdistyksiltä.

Hiilineutraali Grani-sivuilta löydät laajemman tietopaketin kaupungin ilmastotyöstä.

Kaupungin ilmastotyön logo

Kuntien energiatehokkuussopimus 2017–2025

Kauniaisten kaupunki on vuonna 2017 solminut Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), Energiaviraston sekä Suomen Kuntaliiton kanssa energiatehokkuussopimuksen kaudelle 2017–2025. Sopimus jatkaa ensimmäistä energiatehokkuussopimussta, jonka Kauniainen oli solminut vuosille 2010–2016. Sopimuksen ensisijaisena tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta sekä edistää uusiutuvan energian tuottamista ja käyttöä kaupungin toiminnoissa. Tavoitteena on vähentää 7,5 % kaupungin energiankulutuksesta vuoteen 2025 mennessä (vertailuvuosi 2016) ja välitavoitteena vuodelle 2020 on 4 %:n energiansäästötavoite.

Keskeiset energiatehokkuutta koskevat teemat sopimuksessa Kauniaisten kaupungin osalta ovat palvelurakennusten energiankäyttö ja katu- ja ulkovalaistuksen energiankäyttö sekä kuljetusten ja työkoneiden energiankäyttö. Sopimus velvoittaa, että energiatehokkuuden jatkuva parantaminen sisällytetään olemassa oleviin johtamisjärjestelmiin ja toimintaohjelmiin sekä huomioidaan toiminnan organisoinnissa, suunnittelussa, hankinnoissa, henkilökunnan koulutuksessa ja viestinnässä.

Kaupungin KETS toimenpidesuunnitelma vuosille 2017–2022 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 25.3.2019. Näitä toimenpiteitä on osittain sisälletty tiekartan Kiinteistöjen energiankäyttö ja vähähiilinen energiantuotanto -teemakaistaan.

Energiatehokkuuden pitkän tähtäimen suunnitelma

Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi ja Resurssiviisauden tiekartan tavoitteen ”kaupungin omistamien kiinteistöjen kuluttama energia vähenee 25 prosenttia” saavuttamiseksi laadittiin ensimmäistä kertaa energiatehokkuuden pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS).

Energian säästöön ja -tehokkuuteen tähtääviä toimenpiteitä kartoitettiin kiinteistöissä vuosien 2019 ja 2020 ja näiden perusteella tehtiin yhteensä 27 kiinteistöön omat energian-hankesuunnitelmat. Suunnitelmissa käytiin läpi kiinteistöjen nykyinen energiankulutus sekä talotekniikan kunto ja toiminta. Näiden pohjalta esitettiin toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi. Toimenpiteille on laskettu niiden kustannus, energiansäästöpotentiaali sekä takaisinmaksuaika.

Energiantehokkuuden pitkän tähtäimen suunnitelman toteutuksesta vastaa kaupungin tilakeskuksen tulosalue.

Lue lisää kaupungin uusiutuvan energian kuntakatselmuksesta sekä Energiantehokkuuden PTS:stä kaupunginhallituksen pöytäkirjasta (7.12.2020 §226).