Byggandet av en gång- och cykeltrafikled invid kustbanan finns inkluderat i projektet för Esbo stadsbana. Leden sträcker sig från Alberga genom Grankulla till Esbo centrum. Förbindelsen gagnar förutom cyklister också fotgägare.

I Grankulla anknyter leden till det befintliga nätverket av cykel- och gångleder. Nya förbindelser byggs blan annat mellan den nya tunneln vid Bolagsvägen och Björkgård. Grankulla får också två nya övergångar.