Rantaradan Baanan rakentaminen sisältyy Espoon kaupunkiradan junaratahankkeen rakentamiseen. Junaradan yhteyteen ja rinnalle rakennetaan pyöräily-yhteys Leppävaarasta Kauniaisten läpi Espoon keskukseen. Yhteys palvelee pyöräilyn ohella myös jalankulkijoita.

Väylä on Kauniaisten osuudella yhteensovitettu pitkälle olemassa olevaan väyläverkostoon, mutta kokonaan uusia osuuksia rakentuu muun muassa Yhtiöntien alikulun ja Koivuhovin välimaastoon. Hankkeessa rakennetaan Kauniaisten osuudella myös kaksi uutta ylikulkusiltaa.