Stadsbanan i Esbo är ett gemensamt projekt för Esbo, Grankulla och Trafikledsverket. Projektet går ut på att bygga ett nytt spårpar mellan Alberga och Köklax.

Grankulla stad är med och utvecklar huvudstadsregionens tågtrafik och i byggandet av Esbo stadsbana. I juni 2020 beslutade den finska regeringen att bygga Esbo stadsbana, som är en del av den första fasen i byggandet av en ny höghastighetstågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo.

Stadsbaneprojektet inleddes våren 2021 genom planeringsarbete. Projektet leds av Trafikledsverket och ska vara klart år 2028. Helhetskostnaderna uppgår till ungefär 350 miljoner euro, som fördelas mellan staten samt Esbo och Grankulla städer. Projektet har fått EU-finansiering i form av CEF-stöd (Connecting Europe Facility).

Stadsbanan består i praktiken av två tilläggspår som byggs mellan Alberga och Köklax. De två tilläggspåren ger fjärrtrafiken och den lokala snabba pendeltrafiken egna spår. Utvecklingen av järnvägen hjälper staden på vägen mot en utsläppsfri framtid.

Entreprenader

Stadsbaneprojektet är uppspjälkt på flera mindre entreprenader. De största och viktigaste är de fyra områdesentreprenaderna (AU1-AU4). Områdesentreprenad AU1 är sträckan mellan Alberga och Kera, AU2 Grankulla, AU3 Björkgård till Esbo centrum och AU4 från Esbo centrum till Köklax.

För Grankullas del fördelas entreprenaderna på AU2 och AU3. Som entreprenörer fungerar arbetssamföretaget TYL LEKA (NRC och YIT) på områdesentreprenaden 2 (AU2) och Destia på områdesentreprenaden 3 (AU3). 

Stadsbanans projektkort (på finska)