Observera att det bästa sättet att få information om eventuella exceptionella omständigheter relaterade till vatten-, avlopps- och avfallsfrågor är via Helsingforsregionens miljötjänsters webbplats. Du kan bekanta dig med sidorna via länken nedan.

Föreskrifterna om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och i Kyrkslätt har uppdaterats. Bland annat förbättras invånarnas sorteringsmöjligheter: bioavfallssorteringen utvidgas även till fastigheter med 1–4 lägenheter fr.o.m 1.7.2023. Det är även i fortsättningen möjligt att kompostera på fastigheten, man bör då göra en komposteringsanmälan till HRM.

Läs mera om ändringarna samt gör en komposteringsanmälan via HRM:s sidor.