Helsingfors regionens miljötjänster, HRM erbjuder avfallshanteringstjänster till invånare, kommunernas och städernas servicefastigheter samt företag i huvudstadsregionen och Kyrkslätt. Du hittar mera information om dessa tjänster på HRM:s hemsida.

Återvinningspunkter i Grankulla

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab ansvara för RINKI-ekopunkterna bl.a. huvudstadsregionen och i Grankulla. I Grankulla hittar du dessa på följande ställen:

 • Parkeringsplatsen vid Kasabergets daghem (Stenbergsvägen 28/ Kasasbergsvägen 1)
 • Parkeringsplatsen invid Grankulla station längs med Helsingforsvägen

Till Rinki-ekopunkterna i Grankulla kan du föra

 • papper
 • kartong/papp (kläm ihop förpackningarna innan du lägger dem i insamlingskärlet)
 • glasförpackningar (glasflaskor och -burkar). Du kan lämna in färgade och ofärgade glasförpackningar i samma insamlingskärl.
 • små metallföremål (beakta att insamlingskärlens öppning är 20 cm).
 • användningsbara kläder
 • plastförpackningar på vissa återvinningsplatser (Obs! Lämna in plastförpackningar och andra plastvaror som är större än insamlingskärlens öppning i fastighetens behållare för blandavfall.) 

OBS! Ifall insamlingskärlen vid dessa ställen är i behov av tömning eller om ekopunkten är nedskräpad, meddela om detta direkt till Rinki Ab eller ring deras kundtjänst tfn 0800 133 888 (må-fre 7-21, lör 9-18 service@rinkiin.fi).

Övriga pappersinsamlingspunkter i Grankulla

 • Byvägen/Forsellesvägen
 • Jollagränden 2/ Kavallvägen
 • Magistersvägen 11/ Magistersgränden
 • Smedsvägen/Leavägen, sportplan
 • Stationsvägen 26, simhallens P-plats
 • Bembölevägen 1
 • Kasabergsvägen /Marcus Collingränden
 • Gamla Åbobägen 42 (ishallen)
 • Huvudstadsregionens återvinningscentral vid Knektbron, Esbo (Vävarsvägen 3)

OBS! Ifall insamlingskärlen vid dessa ställen är i behov av tömning, meddela om detta direkt till Encore Ympäristöpalvelut Oy eller ring deras kundservice tfn 010 800 190.

Avlagda textiler

Huvudstadsregionens återvinningscentral vid Knektbron, Esbo (Vävarsvägen 3). Läs mera på HRM:s sidor.

Farligt avfall

Farligt avfall (t.ex. ackumulatorer, batterier, målfärg, spillolja, lysrör, energilampor)
kan föras till Huvudstadsregionens återvinningscentral vid Knektbron, Esbo (Vävarsvägen 3) eller till HRM:s Sortti -stationerna.

Elapparater

 • Huvudstadsregionens återvinningscentral vid Knektbron, Esbo (Vävarsvägen 3)
 • Gigantti Lommila, Esbovägen 25 (också lampor)