Valikko

Begravningsplatsen


tuhkansirottelualue2

OBS! Gravärenden sköts fr.o.m. 1.4.2017 på Grankullas begravningsplats, adr. Bembölevägen 34.
Begravningsplatsskötare är Nina Huttunen tfn 050 411 8658 nina.huttunen@grankulla.fi


Begravningsplatsen, som ägs och underhålls av Grankulla stad, finns i Kasabergsområdet. Begravningsplatsens areal är för närvarande ca 3,1 ha. På begravningsplatsen finns också en minneslund för spridning av aska. 

Stadga för Grankulla stads gravgård (pdf) (11.8 KB)

  • Gravtaxor, se Kommunteknikens avgifter och taxor:


KARTA ÖVER BEGRAVNINGSPLATS (pdf) (299.8 KB)

Godkännande av planer för gravvårdar:

Stadsträdgårdsmästare Emmi Silvennoinen
emmi.silvennoinen@grankulla.fi
tfn 050 500 4128