Takaisin ajankohtaisiin
9.10.2019 | Kuntalaisaloite

Jätetty: 9.10.2019
Diaarinumero: 89/10.03.01/2020
Valmistelija: Timo Pakarinen, projekti-insinööri
Tila: Yhdyskuntavaliokunnan päätös 10.11.2020 § 120
Päivitetty: 28.5.2021

Angående trafiken runt skolkvarteret Mäntymäki skolan. Under 1,5 år har ingenting hänt! Problemet kvarstår och har om möjligt förvärrats. Fotgängare av alla åldrar utsätts för daglig fara och det är närmast ett under att ingen blivit ihjälkörd, endast ett fåtal ansvarsfulla bilister håller 30 km fartbegränsning (kunde vara 20 Km/h).

Beträffande åtgärder är det min övertygelse att endast fasta hinder också på Tallbackavägen, såsom redan tidigare finns på Torpvägen, minskar problemen. Motståndarna till denna lösning är vanligen just fortkörarna, som klagar över att deras fordon går sönder. Det är ju faktiskt avsikten med åtgärden!