Tandkliniken tillhandahåller Grankullabor tjänster inom förebyggande tandvård och bastandvård. Den specialiserade tandvården ordnas i huvudstadsregionens Mun- och tandcentret på Haartmansgatan 1.

Kontakta oss

Tandklinik

Stationsvägen 19, 02700 Grankulla
Mån–fre 8.00–15.00 (tidsbokning och avbokning)

Vårdbehovet och hur akut fallet är bedöms per telefon av en yrkesutbildad person inom mun- och tandvården. Brådskande jourfall sköts inom 1–3 dagar och lite mindre brådskande fall inom tre veckor. Vi ber att värkpatienter helst ringer redan kl. 8–11.

Påminnelse per sms om bokade tider. Du kommer att få påminnelse per sms om tider du har bokat till hälsostationen och tandvården om du ger samtycke till det och efter att vi har fört in ditt samtycke i Apotti. Du kan ge samtycke till påminnelserna nästa gång du kontaktar hälsostationen eller tandvården. Observera att fram till det du har gett ditt samtycke kommer du inte att få påminnelser per sms, och en utebliven påminnelse räknas inte som en godtagbar orsak till en tid som blir oanvänd utan att avbokas.

Vi tar ut 50,80 euro för uteblivande utan avbokning av personer som fyllt 15 år (2021).

Tjänster

  • Väntande mödrar kan boka tid hos en munhygienist, som vid behov hänvisar dem vidare till tandläkare.
  • Barn under skolåldern kallas för första gången till munhygienistmottagningen vid 1 års ålder. Följande besök bestäms utifrån individuellt vårdbehov.
  • Barn i skolåldern: Alla barn kallas till tandläkarmottagningen i 7 års ålder. Följande besök bestäms utifrån individuellt vårdbehov. Granskningsintervallen avgörs utifrån personens munhälsostatus. Alla barn går inte på tandkliniken varje år, och en del av besöken kan vara munhygienistbesök.
  • Studerande: De studerande som omfattas av Grankulla stads service inom studerandehälsovården kan oberoende av hemkommun boka tid för kontroll en gång under sin studietid. Vid besöket ska ett studieintyg visas upp på begäran. Tandvården på hälsocentralen är gratis för personer under 18 år.
  • Vuxna ska själv boka tid på tandkliniken. Den individuella kontroll- och vårdintervallen bestäms under kontrollbesöket.

Bilddiagnostik

Röntgenundersökningar av tänderna och käken görs hos Hammas Mehiläinen Forum med tidsbokning Du kan boka tid på www.pantomo.fi eller per telefon hos Mehiläinens kundtjänst, tfn 010 273 8000, Bilddiagnostik Mehiläinen Forum, Mannerheimvägen 20 B, 4 vån., 00100 Helsingfors.

Mätning av kundnöjdhet på mun- och tandhälsan 1.-31.10.2021.

Kontakta oss

Tandklinik

Stationsvägen 19, 02700 Grankulla
Mån–fre 8.00–15.00 (tidsbokning och avbokning)

Juha Rintanen

Ansvarig tandläkare
Organisation
Social- och hälsovården Tandvården

Päivi Laakso

Avdelningsskötare
Organisation
Social- och hälsovården Tandvården