Behöver du stöd i vardagen med barnen? Vill du prata med någon eller behöver du råd om föräldraskap, familjeliv eller barn? Då du tar kontakt behöver du inte fundera över vilken tjänst just din familj behöver, utan vi reder tillsammans ut vad som blir bäst.

De uppgifter som du skrivit på blanketten behandlas av experter vid Grankullas familjetjänster. De uppgifter som du givit raderas från blanketten när vår expert har kontaktat dig per telefon. Du kan också helt enkelt lämna ditt telefonnummer med ett meddelande om att vi ska kontakta dig. Blanketten är avsedd endast för Grankullabor.

Be om hjälp!

  • Vi kontaktar dig per telefon inom 1–3 vardagar. Vi använder inte e-post av datasäkerhetsskäl.

Anmälan till Grankulla socialvård

Här kan du göra en anmälan om en person som behöver socialvårdstjänster.