Behöver du stöd i vardagen med barnen? Vill du prata med någon eller behöver du råd om föräldraskap, familjeliv eller barn? Då du tar kontakt behöver du inte fundera över vilken tjänst just din familj behöver, utan vi reder tillsammans ut vad som blir bäst.

Knapp med "Be om hjälp!"

Om du har frågor gällande barn- och familjetjänster i Grankulla stad, vänligen kontakta oss genom att fylla i en kort formulär via Be om hjälp -länken ovan. Om du har frågor angående social- och hälsovårdstjänster för barnfamiljer, vänligen kontakta Västra Nylands välfärdsområde (Be om hjälp – luvn.fi).

De uppgifter som du skrivit på blanketten behandlas av experter vid Grankullas familjetjänster. Du kan också helt enkelt lämna ditt telefonnummer med ett meddelande om att vi ska kontakta dig. Blanketten är avsedd endast för Grankullabor.

Vi kontaktar dig per telefon inom 1–3 vardagar. Vi använder inte e-post av datasäkerhetsskäl.

Social- och hälsovårdstjänster för barnfamiljer

Om du har frågor angående social- och hälsovårdstjänster för barnfamiljer, vänligen kontakta Västra Nylands välfärdsområde: