MLL perhe kahvilla

Den öppna familjeverksamheten fungerar som träffpunkt för barnfamiljer, där föräldrarna tillsammans med sitt/sina barn har möjlighet att umgås med andra familjer i samma livssituation. 

Barn och vuxna kan umgås både fritt och under ledd verksamhet. Föräldrarna har möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och delta i planeringen tillsammans med ledaren. Barnen deltar i verksamheten tillsammans med sin förälder, mor- eller farförälder, vårdare eller annan vuxen.

Verksamheten är gratis för deltagarna, och den inverkar inte på hemvårdsstödets storlek. Alla kan delta utan förhandsanmälning. Barnen är försäkrade, men alltid på den medföljande vuxnes ansvar.

Föräldrarna har möjlighet diskutera konfidentiellt ärenden som berör barnets vård, utveckling, fostran eller familjesituation.

Vi fungerar i det tidigare Parkgrändens daghem (Thurmansallen 1). Parkeringsplats finns i hörnet av Thurmansallen och Junghansgränden. 

Gilla vår Facebook-sida för mera information / Kauniaisten avoin perhetoiminta  

Aktuella händelser

Tills vidare ska alla som vill delta i inomhusverksamheten anmäla sig i förväg.

Grupperna samlas på tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 9–11 och 13–15.
Gården får användas fritt. Kontakta personalen för att låna utomhusleksaker då familjeverksamheten har öppet.

Vi ber vårdnadshavarna uppmärksamma följande:

  • Barnen och vuxna får delta i den öppna familjeverksamheten endast då de är friska. Om barnet eller den vuxna som deltar tillsammans med barnet har ens lindriga flunssasymtom eller magbesvär, bör hen inte delta i den öppna familjeverksamheten. Vid frågor angående behovet av koronatestning kan du kontakta stadens koronarådgivning.
  • Varje verksamhetsdag samlar personalen in information om samtliga deltagare för att underlätta eventuell smittspårning. Personalen tar inte i hand.  
  • Vi ber er hålla god handhygien. Se till att ni och barnet tvättar händerna när ni anländer till den öppna familjeverksamheten vid hemkomst.
  • Vi ber er att inte delta i den öppna familjeverksamheten om någon i familjen har flunssasymtom eller magbesvär.
  • Vi ber er meddela personalen omedelbart om någon i er familj eller närkrets konstaterats ha blivit smittad av coronaviruset.
  • Vid hemkomst från resor ber vi er uppmärksamma direktiven för frivillig karantän.