Grankulla stads vapen är från 1951.
Det har planerats av grafikern Ahto Numminen.

Ekorren på vapnet som håller i en grankotte är en indirekt syftning på stadens namn. De heraldiska rosorna symboliserar här ortens villabebyggelse.

Vapnet blasoneras, dvs. beskrivs på följande sätt ”i blått fält en sittande rött bevärad ekorre av guld hållande med framtassarna en svart grankotte och ovan åtföljd av tre bjälkvis ordnade rosor av guld”.

Grankulla köpingsfullmäktige godkände vapnet vid sina sammanträden 5 juni 1951 och 10 januari 1952. Inrikesministeriet fastställde vapnet 11 november samma år.

Grankullas logo med vapnet

Grankullas logo består av stadens vapen och namn, och finns i två versioner. Ta kontakt om du behöver logon till exempel för tryck, eftersom logon då behöver vara i rätt format och av tillräckligt bra kvalitet.

Kontakta oss