Du kan utveckla dina digikunskaper på nättjänster som är öppna för alla och avgiftsfria. Men om du behöver hjälp och saknar gemensamma aktiviteter så är även detta möjligt i Grankulla!

Självstudier

  • Enter rf erbjuder material för självstudier om IT-utrustning och webbplatser på webbplatsen Opiskele itse (endast på finska). På webbplatsen hittar du bl.a. checklistor över digikunskaper, anvisningar, korta informationsinslag samt anvisningar i form av artiklar och videor som frivilliga har gjort. Det finns material för både nybörjare och mer erfarna i Enters anvisningar! Gå till webbplatsen Opiskele itse.
  • InPromptu publicerade 18.11.2020 en kompetensbok som innehåller ett tydligt och omfattande informationspaket om grundläggande digitala färdigheter. Syftet med kompetensboken är att ge grundläggande information som underlättar användningen av digitala enheter och tjänster. Boken börjar med datorns grundläggande funktioner såsom de olika funktionerna i Windows-systemet. Längs vägen hittar du tips och uppgifter i färgade rutor som hjälper dig att öva på nya färdigheter. När du läser kompetensboken lönar det sig att hela tiden prova själv och lära dig genom att öva. Gå till kompetensboken InPromptu (på finska)
  • Yles Digiträning Du hittar hjälp och tips för att använda mobiltelefoner, datorer och digitala tjänster i Yles digiträningar. I digiträningarna ingår bl.a. ett test på din digikompetens och en kurs för digikompetens som hjälper dig att svara på frågor om grunderna, informationssökning, nätet, telefoninställningar och bilder. Gå till Digiträning på webbplatsen svenska.yle.fi
  • Snart pensionär (spfpension) När du blir pensionär kommer du själv behöva både köpa och sköta din dator och telefon. Om du är van vid att få hjälp av it-stödpersoner på jobbet vid problem, måste du nu hitta nya lösningar eller lära dig det du behöver för att lösa problemen själv. De program och tjänster som du behöver använda förändras och utvecklas också, så även om du behärskar dem idag måste du följa med utvecklingen för att hänga med i framtiden. Gå till webbplatsen Snart pensionär
  • Kajs it-tips (GSP Grankulla svenska pensionärer) spfpension.fi

Studera tillsammans

  • Digital handledning för seniorer: Enter rf och Grankullas frivilliga seniorer ger personlig vägledning i teknikfrågor seniorer emellan. Mottagning i  biblioteket varannan torsdag kl. 13 – 15 utan tidsbokning. Ta med dig din egen apparat samt de användarnamn och lösenord som behövs. Datum för mottagningarna finns på helmet.fi.
  • SeniorSurf-evenemang på Villa Breda SeniorSurf uppmuntrar seniorer att använda datorer och internet. Digikunskaper underlättar livet och ökar även seniorernas digitala delaktighet i samhället. SeniorSurf-evenemang hålls med jämna mellanrum på Villa Breda.
  • Seniorernas organisationer Grankulla svenska pensionärer och Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ordnar också verksamhet som hjälper dig att utveckla dina digikunskaper och ger dig digistöd.

Kontakta oss

Erkki Ylitalo

frivillig

Distansstöd och hembesök för kommuninvånare: Windows-datorer och Android-telefoner

Kaj Kankaanpää

frivillig (svenska och finska)

Distansstöd och hembesök för kommuninvånare: Windows och Apple datorer och telefoner