Valdag söndag 23.1.2022
Förhandsröstning i Finland 12–18.1.2022
Förhandsröstning utomlands 12–15.1.2022

I välfärdsområdesvalet väljs välfärdsområdenas fullmäktige. Från ingången av 2023 ansvarar fullmäktige för ordnandet av tjänsterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet i välfärdsområdet. Syftet med de välfärdsområden som införs i och med social- och hälsovårdsreformen är att garantera att det finns jämlika, högklassiga och lättillgängliga tjänster i hela Finland.

Din röst påverkar människors vardag. Din representant fattar beslut om närservicen till exempel vid social- och hälsostationer, tjänsterna för personer med funktionsnedsättning, tjänsterna för äldre och räddningsväsendet.

Välfärdsområdena har självstyre inom sitt område och den högsta beslutanderätten utövas av väl-färdsområdesfullmäktige. Det finns 21 välfärdsområden i Finland. I Helsingfors ansvarar stadsfullmäktige för välfärdsområdestjänsterna.

Till Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige väljs 79 ledamöter.

Du bestämmer vem som sitter i fullmäktige i ditt välfärdsområde, och välfärdsområdesfullmäktige bestämmer om ordnandet av tjänsterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet från och med ingången av år 2023.

Röstningsområden