Riksdagshusets plenisal. Foto: Carola Hedman 2019

Enligt Finlands grundlag tillkommer statsmakten i Finland folket, som företräds av en till riksdag samlad representation. Finland har enkammarriksdag som består av 200 riksdagsledamöter.

Riksdagsledamöterna väljs genom riksdagsval som förrättas vart fjärde år. Valdagen är den tredje söndagen i april under valåret, om inte påsken ger anledning att flytta dagen. Alla finska medborgare som senast på valdagen har fyllt 18 år är röstberättigade i riksdagsval.

Riksdagsval förrättades söndag 2.4.2023. Nästa riksdagsval förrättas söndag 18.4.2027.