Presidentval förrättas vart sjätte år. Republikens president utses genom direkt folkval. Vid presidentval förrättas den första omgången den fjärde söndagen i januari. Om ingen av kandidaterna får över hälften av rösterna, ordnas det en ny omgång. Valdagen i den andra omgången är den andra söndagen efter det första valet.

Följande presidentval infaller söndagen den 28 januari 2024. Den andra omgången den 11 februari 2024.