Presidentval förrättas vart sjätte år. Republikens president utses genom direkt folkval. Vid presidentval förrättas den första omgången den fjärde söndagen i januari. Om ingen av kandidaterna får över hälften av rösterna, ordnas det en ny omgång. Valdagen i den andra omgången är den andra söndagen efter det första valet.

Nästa presidentval förrättas söndagen den 27 januari 2030.

Det fastställda resultatet av presidentvalet 2024 finns i justitieministeriets resultattjänst (tulospalvelut.vaalit.fi)