Grankulla stadshus sett från luften.

Vid kommunalval väljs ledamöter till kommunernas fullmäktige. I början av 2021 finns det 293 kommuner i fastlandet och 16 kommuner i landskapet Åland.

Kommunalval förrättas den tredje söndagen i april vart fjärde år. Om den tredje söndagen i april är påskdagen eller söndagen efter påskdagen, är valdagen söndagen före påsken.

Fullmäktige fattar beslut om antalet ledamöter i fullmäktige. I Grankulla väljs 35 ledamöter.

Följande kommunalval förrättas 13.4.2025.