EU flagga

Europaparlamentet (EP) är ett av Europeiska unionens lagstiftningsorgan. EU-medborgarna väljer ledamöterna till Europaparlamentet genom direkta val som förrättas i alla medlemsstater vart femte år.

Nästa europaparlamentsval förrättas 9.6.2024. Varje medlemsstat förrättar valet enligt sin nationella lagstiftning.