Tandvård och munhälsa

Vår verksamhetsidé är att producera högklassiga mun-  och tandvårdstjänster för hela befolkningen. Vi tillhandahåller både preventiv tandvård och bastandvård. Den specialiserade tandvården ordnas i huvudstadsregionens enhet för specialiserad tandvård.

Avgifter för kommunal tandvård 1.1.2018

Tidsbeställning

AvgifterAktuellt och info
Tillgång till vård - munhälsovården
Så här betjänar vi

Väntande mammor

Väntande mammor har möjlighet att boka tid hos en munhygienist, som vid behov slussar dem vidare till tandläkare.

Barn under skolåldern

Barn kallas för första gången till munhygienistmottagningen i 1 års ålder, och därifrån slussas de vid behov till tandläkare. Följande besök bestäms enligt individuellt behov.

Skolbarn

Alla barn kallas till tandläkarmottagningen i 7 års ålder. Följande besök bestäms enligt individuellt behov. Granskningsintervallen avgörs utifrån personens munhälsostatus. Alla barn går inte på tandkliniken varje år, och en del av besöken kan vara munhygienistbesök.

Studerande

De studerande som omfattas av Grankulla stads service inom studerandehälsovården kan oberoende av hemkommun boka tid för kontroll en gång under sin studietid. Vid besöket ska man på begäran uppvisa studieintyg.

Tandvården på hälsocentralen är gratis för personer under 18 år.

Vuxna

Vuxna ska själv boka tid på tandkliniken. Den individuella kontroll- och vårdintervallen bestäms under kontrollbesöket.


Suun th_joulukuu2018
Mätning av kundnöjdhet på mun- och tandhälsan 1.-31.12.2018.