Socialt arbete och utkomst

Grankulla stads socialtjänster erbjuder kommuninvånarna hjälp i olika livssituationer. Social- och hälsovårdens uppgift är att säkra grundtryggheten.

Aktuellt och info
Avgifter

Social- och krishjälp


Socialvårdslagen

Syftet med socialvårdslagen är att främja och upprätthålla välfärd och social trygghet. Med sina åtgärder påverkar socialvården framför allt befolkningens sociala välfärd och trygghet samt funktionsförmåga och delaktighet. Effekterna på främjandet av hälsan är i allmänhet indirekta.