Medborgarinstitutet anordnar sommarläger i form av en veckas kurser för barn och unga. Grani Action I och II, Musakesä I och II samt Sportkurs I-IV.

Grani Action I och II är sommarläger för barn i grundskolan (7-13 år). Till dagsprogrammet hör bl.a. samvaro, lekar, idrott och spel.

På Musiksommar I -musiklägret spelar och sjunger man glatt i början av sommarlovet. Lägret är avsett speciellt för barn som just börjat spela. På Musiksommar II -musiklägret spelar och sjunger man glatt i början av sommarlovet. Musiksommar II är avsett för barn som redan spelat i några år.

Sportkurs I-IV är sommarläger för barn i grundskolan (7-13 år). Till veckoprogrammet hör bl.a. simning, lekar och spel samt utfärder.

Sommarverksamheten för barn och unga publiceras i allmänhet i samband med att medborgarinstitutets kurser för vårterminen publiceras.

Till kurserna anmäler man sig via www.opistopalvelut.fi/kauniainen förutom Musiksommar per telefon 050-4116 404.