Från och med 1.1.2019 finns den inkomstrelaterad servicesedeln som ett alternativ inom småbarnspedagogiken i Grankulla. Servicesedeln kompletterar den redan existerande servicemenyn och ger fler familjer möjlighet att omfattas av privat organiserad småbarnspedagogik med skälig klientavgift.

Klientavgiften i en servicesedelenhet är antingen densamma eller högst 50 €/mån högre än familjens klientavgift skulle vara i den kommunala småbarnspedagogiken.

1. Var i kontakt med önskad servicesedelenhet och fråga/anhåll om en plats av dem.

2. Skriv på ett avtal om ditt barns småbarnspedagogik med servicesedelenheten.

3. Anhåll om servicesedel från kommunen via den elektroniska ansökan. 

4. Meddela familjens inkomster inom två veckor från inledandet av småbarnspedagogiken till kommunen via den elektroniska tjänsten.

5. Beslut om servicesedel skickas till dig under den månad som ditt barn har börjat hos servicesedelenheten.

Plats i ett servicesedeldaghem anhålls om direkt från enheten. Familjen anhåller om servicesedel efter att barnet har beviljats plats i servicesedelenheten. Servicesedel anhålls om via den elektroniska ansökan. Beslutet om servicesedel görs av servicehandledaren inom småbarnspedagogik. Servicesedelns värde beräknas utgående från kundens bruttoinkomster och utredning av inkomster kan lämnas in antingen elektroniskt eller med pappersblanketten (se nedan).

Regelbok för servicesedel inom småbarnspedagogiken

Kontakta oss

Camilla Hilden-Pinola

Servicehandledare inom småbarnspedagogiken
Organisation
Småbarnsfostran