Från och med 1.1.2019 finns den inkomstrelaterad servicesedeln som ett alternativ inom småbarnspedagogiken i Grankulla. Servicesedeln kompletterar den redan existerande servicemenyn och ger fler familjer möjlighet att omfattas av privat organiserad småbarnspedagogik med skälig klientavgift.

Klientavgiften i en servicesedelenhet är antingen densamma eller högst 50€/mån högre än familjens klientavgift skulle vara i den kommunala småbarnspedagogiken.

Plats i ett servicesedeldaghem anhålls om direkt från enheten. Familjen anhåller om servicesedel efter att barnet har beviljats plats i servicesedelenheten. Servicesedel anhålls om via den elektroniska ansökan. Beslutet om servicesedel görs av chefen för småbarnspedagogik.

Kontakta oss

Annika Hiitola

Chef för småbarnspedagogiken
Organisation
Småbarnsfostran

Markus Stubbe

Förvaltningsassistent
Organisation
Bildning – Förvaltning och ekonomi