På denna sida hittar du matsedlarna för Kasabergets daghem, Sansipellon päiväkoti, Pikku Akatemia och Kielikylpy Grani språkbad.

Daghemmens matlistor

Daghemmens matlistor finns nu i programmet Jamix, som fungerar på dator, surfplatta eller smartphone. Där kan du förutom matlistan se matportionens ingredienser, näringsvärden och GDA-information. Du kan ladda ner appen Jamix menu på Android– och Apple-telefoner.

På datorn hittar du matlistan på sidan nedan:

Specialdieter

Grankulla stad tillämpar en enhetlig praxis för hur man meddelar om specialdieter. Nedan en kort beskrivning av olika specialdieter och för anmälan om behov av specialkost.

Kontakta oss

Jaana Kokki

Chef för Kost- och rengöringsservice
Organisation
Kost- och rengöringsservice

Oiva-rapporter över stadens enheter

Oiva är ett system för offentliggörande av resultaten av inspektionerna inom livsmedelstillsynen och systemet koordineras av Livsmedelsverket. I Oiva bedöms livsmedelssäkerheten i företaget, såsom livsmedelshygienen och produktsäkerheten, med hjälp av smilisar. För att få den bästa smilisen förutsätts att lagen följts.

Stadens enheter är daghemmens och skolornas kök. Resultaten offentliggörs allt efter som livsmedelsinspektörerna utför inspektioner.