en hand håller i en Guldkremla i skogen
tfn 050 592 4286

På nedre våningen finns två barngrupper för 3-5 åringar, dvs. Fårtickor och Guldkremlor. Det finns tre fostringsansvariga i båda barngrupperna

  • Vi betonar självständighet, inkludering och hållbar miljöfostran i vår verksamhet.
  • Vi värdesätter en respektfull kommunikation och hjälper barnen behärska goda sociala färdigheter.Vi satsar på att skapa en trygg och naturlig miljö där barnen kan växa och utvecklas.
  • Närvarande vuxna är alltid beredda att stöda barnen utgående från individuella behov och handleda barnen i den meningsfulla vardagen.