Tillbaka till aktuellt
20.3.2023

Grankulla stad och Grankulla Företagare rf. gör tillsammans en enkät om behovet av utrymmen bland företagare som verkar i Grankulla.

Avsikten är få reda på om det finns intresse för utrymme eller utrymmen som kunde inredas så att de kunde användas antingen som mötesrum eller arbetsutrymmen. 

Med hjälp av enkäten kartläggs också behovet och viljan bland företagare att hyra antingen fast utrymme eller t.ex. hyra utrymme som baserar sig på tim- eller dagshyra.

Du kan svara på enkäten via denna länk (Enkäten är öppen till 30.4)