Tillbaka till aktuellt
11.4.2024

Hela 23 förslag inlämnades till staden för hur pengarna i medborgarbudgeteringen ska användas i år. Stadens ledningsgrupp har nu valt fem förslag för omröstningsrundan. Förslagen finns nedan. I år är anslaget för medborgarbudgeteringen 15 000 euro.

Röstningen har börjat och du kan rösta senast 28.4. Resultatet av omröstningen läggs ut på stadens webbplats den 6.5 och i Kaunis Grani 9.5.

Förslagen:

  • Anskaffning av bänkar till parker och Gallträsks strand
  • Anskaffning av ny utrustning för utomhuslekar/nya ställningar till stora barnens sida på Mäntymäen koulus gård
  • Plantering av träd på lämpliga ställen
  • Underhållning, musik, teater för invånarna (t.ex. ambulerande teater)
  • 6 000 euro till Grani Närhjälp rf som tilläggsfinansiering för fotograferingsprojektet ”Mun toinen puoli” som riktar sig till ungdomar. Om det här förslaget vinner får förslaget med näst flest röster den resterande summan

Om du inte ser röstningsrutan kan du klicka här för att öppna den i en ny flik (webropol.fi).