Tillbaka till aktuellt
22.3.2023 | Miljö

Lördagen den 25 mars firas återigen världens största miljömanifestation, WWF:s Earth Hour. Lamporna släcks runt om i världen klockan 20.30–21.30, för att tillsammans visa en ljussignal för klimatet och naturen.

Grankulla stad deltar även detta år genom att släcka lamporna på stadshuset, Junghans, Petra, Nya Paviljongen, ungdomsgården och Svenska skolcentrum i en timme. Vi utmanar också alla grankullabor att släcka lamporna hemma lördagen 25.3 kl. 20.30–21.30.

Earth Hour är också ett perfekt tillfälle att reflektera över sina egna val och börja agera mer hållbart i framtiden – inte bara under en timme, utan från timme till timme.

Foto: Laura Karlin, WWF

Grankulla har som mål att bli en klimatneutral stad senast 2030

Den resurssmarta färdplanen styr stadsborna mot ett mer klimatneutralt liv, bidrar till att förebygga utarmning av mångfalden i naturen samt till att minska förbrukningen av naturresurser till en globalt hållbar nivå.