Tillbaka till aktuellt
6.6.2023 | Kommunteknik

Granhultsskolans elever har målat den ena sidan av gångtunneln och nu vill kommuntekniken höra hur förändringen påverkar användarnas uppfattning om gångtunneln.

Svara på kommunteknikens enkät gällande gångtunnelns bruk och trivsel i korsningen av Stationsvägen och Elevhemsvägen! Enkäten besvaras anonymt.

Du kan svara senast 30.6. Klicka här så kommer du till enkäten.