Tillbaka till aktuellt
22.6.2021

Avvikande från tidigare planer kommer tidsbokningen för 20-29-åringars coronavaccinering att öppna onsdagen 23.6.2021 ca kl. 12.00.