Tillbaka till aktuellt
10.9.2021

Vaccineringarna mot säsonginfluensan börjar i oktober-november i Grankulla. Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan är de som fyllt 65, som hör till riskgrupper p.g.a. sjukdom, är gravida och barn under 7 år. Vaccineingar ges liksom tidigare år till dessa grupper.

Vaccineringen sker i Villa Junghans, barnrådgivningen och i skolorna.

Vi återkommer med närmare tidtabell och detaljer så snart vi får noggrannare information om bl.a. hur vaccin fås till staden.

Vaccin mot influensa – Infektionssjukdomar och vaccinationer – THL

OBS!
Kriterierna for coronatestning i Nyland har ändrats 9.9.2021