Tillbaka till aktuellt
1.2.2024 | Kultur

Grankulla stad beviljar årligen understöd och stipendier för att stödja lokala föreningar, verksamhetsgrupper och enskilda utövare i deras verksamhet. Understöd kan sökas för idrotts-, kultur-, ungdomsverksamhet. 

Understöd för idrottsverksamhet

  • Verksamhetsunderstöd
  • Projektunderstöd
  • Träningsstipendier för idrottare

Mer information ger idrottsplatschefen, tero.kuivalainen@grankulla.fi

Understöd för kulturverksamhet

  • Verksamhetsunderstöd
  • Projektunderstöd
  • Konstnärsstipendium

Mer information ger byråsekreteraren, elina.pynnonen@grankulla.fi

Understöd för ungdomsverksamhet

  • Verksamhetsunderstöd
  • Projektunderstöd

Mer information ger ungdomstjänsternas ansvariga, kermit.haapalainen@grankulla.fi

Ansökan

Bekanta dig med de allmänna principerna för beviljande av understöd före du fyller i din ansökan. Bidrag beviljas för verksamhet som överensstämmer med Grankullas stads värderingar, främjar förverkligandet av strategiska mål och kompletterar stadens egen verksamhet.

Ansök om understöd med kultur- och fritidstjänsternas gemensamma ansökningsblankett. Blanketterna får du från stadshusets info (Grankullavägen 10) eller så kan du själv printa ut blanketterna från stadens hemsida. Du kan också skicka in blanketterna elektroniskt. Kom ihåg att även skicka in föregående årets redovisning.

Ansökningstiden börjar på torsdagen, 15.2.2024. Adressera blanketterna; både ansökan och föregående årets redovisning med bilagor till den ifrågavarande verksamhet som beviljar understödet. Lämna in alla blanketter och bilagor senast söndagen, 31.3.2024 kl. 15.00 till Grankulla stad, Registraturen, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla eller kirjaamo@kauniainen.fi. Observera att den 31.3 är en söndag och stadshuset är stängt under helgerna.

Kontakta oss

Kermit Haapalainen

Ansvarig för ungdomstjänster
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet

Tero Kuivalainen

Idrottsplatschef
Organisation
Idrottstjänster

Kontakta oss

Tero Kuivalainen

Idrottsplatschef
Organisation
Idrottstjänster

Elina Pynnönen

Byråsekreterare
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet

Kermit Haapalainen

Ansvarig för ungdomstjänster
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet

Gisela Montonen

Kultur- och kommunikationsplanerare
Organisation
Bildning – Kulturväsendet