Tillbaka till aktuellt
19.1.2022

Uppdaterad 24.1.2021. Kontrolltesterna för alla inneboende är negativa och besöksförbudet i grupphemmet Trollius har upphävts fr.o.m. 23.1.2022.

Nyhet 19.1.2022

Under veckoslutet bekräftades coronavirussmitta hos en av de boende på ett grupphem i Villa Breda. Den insjuknade hade bott på Villa Breda under en kort tid och bor inte längre där. De övriga boende på grupphemmet har exponerats för coronavirus. Vi har kontaktat dem och deras anhöriga.

Alla de boende på grupphemmet och vårdarna som hade skött den insjuknade har testats för corona. Alla de boende testade negativt. Kontrolltest kommer att tas på torsdagen 20.1.2022. Ingen har symtom som tyder på covid-19.

En av vårdarna har testat positivt. Hen är satt i isolering och har inte arbetat sedan veckoslutet. Som en säkerhetsåtgärd ska alla anställda vid grupphemmen på 1:a våningen (Trollius och Anemone) gå på coronatest.