Tillbaka till aktuellt
28.2.2022

I grupphemmet Bellis i Villa Breda har senaste torsdag bekräftats coronavirussmitta hos en boende och en skötare. De båda som har fått smittan har försatts i isolering.

På grund av smittorna har alla boende i grupphemmet Bellis exponerats för corona och de har också på basis av den utförda lägesbedömningen försatts i isolering. De exponerade boende och deras anhöriga har kontaktats.

Alla boende i grupphemmet har testats fredag 25.2.2022 och kontrolltest utförs fredag 4.3.2022. Av de boende har en fått ett positivt testresultat. På basis av de testsvar som man hittills har fått har det inte uppstått nya smittor bland personalen.

Under isoleringen rekommenderas inte besök hos dem som bor i grupphemmet Bellis.