Tillbaka till aktuellt
3.3.2022

På grupphemmet Bellis i Villa Breda har på torsdagen 24.2.2022 coronavirussmitta bekräftats hos en av de boende och en skötare. De båda som har fått smittan har försatts i isolering.

Efter detta har tre nya fall av smitta bekräftats bland boende i Bellis. Bland personalen har inga nya fall konstaterats. På grund av smittan har alla boende i grupphemmet Bellis exponerats för corona.

  • Smittskyddsläkaren har försatt alla som har fått smittan i minst 10 dagars isolering.
  • Besök i grupphemmet Bellis är inte tillåtna under isoleringen utan särskilt vägande skäl.
  • Alla boende som tidigare har fått ett negativt testresultat testas på nytt på lördagen 5.3.2022 och söndagen 6.3.2022.