Tillbaka till aktuellt
28.10.2021

En tredje dos rekommenderas för personer fyllt 60 år och de som hör till de medicinska riskgrupperna 1 eller 2 eller som bor på anstalt eller vårdhem.

OBS! Den tredje dosen rekommenderas för dessa grupper tidigast sex månader efter den andra dosen.

Tidsbokningen för grankullabor som hör till dessa grupper ha nu öppnats. Tiden bokas via Coronavaccinbokning.fi-tjänten eller per telefon, se kontaktuppgifter nedan: