Tillbaka till aktuellt
17.12.2021

Enligt THL:s anvisningar kan följande faktorer öka barnets risk för att drabbas av en allvarlig sjukdom till följd av en coronavirusinfektion och därför rekommenderas vaccination till barn i åldern 5–11 år som hör till riskgrupper:

 • organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • kraftig immunsuppressiv behandling eller kraftig immunbrist  
 • kroniska lungsjukdomar
 • en del hjärtsjukdomar hos barn
 • kronisk njursjukdom
 • svår kronisk leversjukdom
 • övervikt, ISO-BMI minst 30
 • neurologiska sjukdomar som förorsakar andningssvikt och/eller ökar infektionskänsligheten
 • Downs syndrom
 • typ 1- och typ 2-diabetes
 • astma som kräver regelbunden medicinering.

Barns sjukdomar kan öka risken för svår coronasjukdom eller så kan coronainfektionen förvärra symtomen på en grundsjukdom. Största delen av sjukdomarna ovan är mycket sällsynta och barnet följs då upp av den specialiserade sjukvården.

 • Man kan boka tid via tjänsten koronarokotusaika.fi eller genom att ringa till tfn 09 584 43032 (svenska) eller 09 584 43031 (finska) på vardagar kl. 8-16 (återuppringning). På grund av det försämrade coronaläget i Grankulla tar det för tillfället 2–3 vardagar innan vi ringer tillbaka.
 • Om barnet inte själv förmår fatta beslut om sin egen vård, behövs alla vårdnadshavares samtycke för beslutet om vaccination.
 • Coronavaccinet för 5–11-åringar är BioNTech-Pfizer Comirnaty som används till barn i lägre dos specifikt för denna åldersgrupp.

Personer under 12 år som inte hör till riskgrupper vaccineras tills vidare inte i Finland. Den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR) och THL bedömer för närvarande om alla 5–11-åringar ska erbjudas coronavaccin. Social- och hälsovårdsministeriet och statsrådet fattar beslut om vaccinationen.