Tillbaka till aktuellt
28.12.2021

Man kan boka tid via tjänsten koronarokotusaika.fi eller genom att ringa till tfn 09 584 43032 (svenska) eller 09 584 43031 (finska) på vardagar kl. 8-16 (återuppringning).

Ta med identitetsbevisen och vårdnadshavarens samtycke

  • Om barnet inte själv vill eller kan besluta om sin coronavirusvaccinering behövs samtycke från alla vårdnadshavare för att ge vaccinet. Vårnadshavarens samtycke
  • Coronavaccinet för 5–11-åringar är BioNTech-Pfizer Comirnaty som används till barn i lägre dos specifikt för denna åldersgrupp.
  • Vaccineringen äger rum på Villa Junghans. Vi ordnar senare vaccinering även i skolorna.

Kommunerna kan erbjuda alla 5–11-åringar vaccination mot covid-19. Den 22 december ändrade statsrådet förordningen om covid-19-vaccinationer så att alla som fyllt 5 år i fortsättningen har möjlighet att få vaccinet i Finland.