Tillbaka till aktuellt
28.3.2022

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att kommunerna erbjuder en fjärde dos coronavaccin för personer som fyllt 80 år samt för alla äldre personer som bor på vårdhem. Den fjärde vaccindosen kan ges tidigast tre månader efter den tredje dosen.