Tillbaka till aktuellt
19.1.2023

Grankulla stad samlar under vårens lopp in invånarnas erfarenheter om säkra och otrygga platser i staden.

Detta sker på en ny karttjänst, där man kan pricka in en plats som upplevs som säker eller otrygg och lämna en kommentar. Enkäten är anonym.

Utgående från responsen kommer staden planera förbättringar för de platser som upplevs som otrygga. Säkerhet är en individuell känsla för var och en. Många faktorer såsom belysning, uppträdande och renlighet inverkar på känslan.

Du kan svara på enkäten flera gånger, om du vill kommentera flera platser.

Delta i enkäten